52176
użytkowników

Teraz online: 3

Polityka prywatności

Zasady korzystania z serwisu

INFORMACJE OGÓLNE


Stworzyliśmy poniższe zasady korzystania z serwisu, aby nasi użytkownicy lepiej zrozumieli, kim jesteśmy, jakie informacje zbieramy o nich, co robimy z tymi danymi i jakie są warunki korzystania z naszej strony internetowej oraz z naszego serwisu.

Aby skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z serwisem proszę wysyłać e-mail do : admin@ukrainianhearts.com. Odpowiemy na niego w ciągu 48 godzin.

CZŁONKOSTWO

 1. Musisz mieć skończone osiemnaście lat aby zapisać się do serwisu Ukrainian Hearts bądź korzystać z naszej strony internetowej. Przez używanie naszej Strony internetowej, poświadczasz, i zagwarantowujesz, że spełniasz przewidziane niniejszym Porozumieniem warunki.
 2. Porozumienie pozostaje w mocy zarówno kiedy jedynie korzystasz z naszej strony internetowej bądź też gdy jesteś już zarejestrowanym członkiem.(subskrybentem)
 3. Możesz wyrejestrować swoje członkostwo w każdej chwili używajać opcji w ustawieniach profilu.
 4. Ukrainian Hearts usunie Twoje konto, w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Porozumienia, w powyższym przypadku nie będziesz upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W takim przypadku nawet, gdy członkostwo jest zakończone, to Porozumienie pozostaje w mocy.
 5. Strona internetowa jest stworzona wyłącznie dla osobistego użycia indywidualnych członków i nie może zostać użyta do innych celów ( np. handlowych marketingowych). Organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prawne i osoby nie posiadające osobowości prawnej nie mogą stać się członkami i nie mogą korzystać z serwisu i strony Ukrainian Hearts
 6. Nielegalne bądź nieupoważnione użycia naszej strony internetowej, w tym zbieranie danych zarejestrowanych użytkowników bądź ich adresów email członków, bądź wysyłania niezamawianego emaila będzie karane usunięciem konta i podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Ukrainian Hearts zastrzega sobie możliwość pobierania i przechowywanie na swoim serwisie informacji pozwalających na identyfikację osobistą jak i informacji nie zawierających takich danych.
 2. Nie - osobiście identyfikowalne dane / twój adres IP, twój typ przeglądarki sieci i wersja, liczba kolorów, które Twój ekran pokazuje, system z którego korzystasz, URL w jaki kliknąłeś, by dostać się tutaj / -jest zebrany automatycznie przez nasze serwery w momencie wejścia na stronę naszego serwisu.
 3. Dane pozwalające na identyfikacje / nazwa użytkownika i hasło, adres e-mailowy, zobowiązanie do przestrzegania warunków porozumienia , twoja płeć i płeć osoby, której szukasz / są zbierane gdy otwierasz profil, wykupujesz subskrypcje, bądź gdy wysyłasz wiadomości do innych użytkowników serwisu.
 4. Ukrainian Hearts pobierze opcjonalnie i zamieści w profilu (jeżeli użytkownik wyrazi taką wolę): przyjęty nick, wiek, wzrost, budowę ciała, płeć, stan cywilny, opis siebie, opis osoby, którą chciałbyś poznać, fotografia siebie
 5. Ukrainian Hearts zastrzega prawo do umieszczania plików typu Cookies na twoim komputerze przez witrynę, by zgromadzić informację pozwalające na płynne korzystanie z naszego serwisu.
 6. Ukrainian Hearts zastrzega sobie możliwość używania podanych przez subskrybentów i niezarejestrowanych członków danych , by informować o przyszłych wydarzeniach albo ofertach związanych z uczestnictwem w naszym serwisie. Powyższa opcja jest ustawiona jako domyślna i może być każdorazowo zmieniona w edycji profilu.
 7. Wprowadzając w/w dane do serwisu potwierdzasz ich prawdziwość, wszelkie nieprawdziwe dane( wiek, płeć etc )lub dane kontaktowe lub wiadomości skierowane do innych uzytkowników w profilu usuwane, a użytkownik zostanie poinformowany o korekcji, zaś konta członków wprowadzające nieprawdziwe dane będą usuwane bez możliwości uzyskania odszkodowania za nie wykorzystany okres subskybcji.

WARUNKI KORZYSTANIA

 1. W przypadku rejestracji w serwisie Ukrainian Hearts , przyjmujesz do wiadomości, że na mocy niniejszych zasad korzystania z naszego serwisu niedopuszczalne i zakazane jest :
  • zakładanie więcej niż jednego konta;
  • w profilu: podawanie prawdziwego adresu bądź danych, które pozwalały na twoją identyfikacje / telefon numer, e-mail itd /
  • zezwalanie innym osobę na korzystanie z twojego konta, przenoszenie twojego konta na inne osoby;
  • wyjawianie hasła innym osobom;
  • wysyłania wiadomości zawierające to samo bądź podobne sformułowanie do wielu różnych członków; / listy łańcuszki, spam etc /
  • użycie bądź wyrażenie zgody, na umieszczenie w celach niezgodnych z regulacjami niniejszego porozumienia (wstawianie bądź publikowanie):
  • materiałów chronionych prawem autorskim,
  • informacji handlowy audio, wideo albo plików muzycznych
  • materiałów, który narusza prawo jakiejś założonej jurysdykcji
  • nielicencjonowanego oprogramowania w tym w szczególności;
  • oprogramowania, które pomaga w albo promuje phreaking, hakowanie, IP parodystyczny;
  • pornograficznych materiałów bądź materiałów promujących dyskryminację albo animozję względem jakiejś osoby.
  • odsprzedaż, wynajem, dzierżawa albo inne handlowe użycie oferowanych przez nasz serwis usług bez naszej pisemnej zgody.
  • prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej, marketingowej, badawczej bez naszej pisemnej zgody.
 2. Ukrainian Hearts zastrzega sobie prawo przeglądania i usuwania treści, zdjęć, profili subskrybentów nieprzestrzegających powyższych zasad , bądź naruszających porządek prawny, naruszające prawa osób trzecich , bądź mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych subskrybentów i niezarejestrowanych członków.
 3. Na mocy niniejszego porozumienia ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i przesyłane do innych użytkowników treści.
 4. Umieszczając jakiekolwiek dane bądź materiały w naszym serwisie , zaświadczasz na podstawie niniejszych zasad korzystania z serwisu Ukrainian Hearts. że posiadasz wyłączne prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nimi.
 5. Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materiałów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej właściciela takich własnościowych praw.
 6. Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego porozumienia, jakiekolwiek nękanie innych członków i subskrybentów naszego serwisu/ kierowanie gróźb, bądź inne zabronione prawem działania/W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zmuszeni będziemy podjąć odpowiednie kroki prawne.
 7. Nasz serwis nie rozstrzyga sporów pomiędzy poszczególnymi członkami i subskrybentami.
 8. Ukrainian Hearts zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii, które nie przedstawiaja osoby rejestrującej się lub głównej fotografii, która nie przedstawia w wystarczającym stopniu twarzy użytkownika.
 9. Na podstawie niniejszego porozumienia ponosisz wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane przez siebie działania, nasz serwis informuje jednocześnie o ryzyku w zawieraniu kontaktów z poszczególnymi członkami.
 10. Profile, które zawierają link do innej lub innych stron nie zostaną zaakceptowane przez administratora.
 11. Administrator serwisu Ukrainian Hearts zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich danych kontakotwych oraz linków do innych stron umieszconych w profilach uytkowników.
 12. Serwis Ukrainian Hearts zastrzega sobie prawo do proponowania lub przenoszenia profili stworzonych na Ukrainian Hearts do innych serwisów należacych do firmy Haby Internet Business Management FZ LLC. Jednak użytkownik będzie mógł sam zdecydować czy pragnie zostać członkiem danego serwisu
 13. Prezenty otrzymane od innych użytkowników przetrzymywane są w bazie danych przez okres 3 miesięcy od daty ich otrzymania.
 14. Fotografie par na stronie głównej muszą zostać zaakceptowane przez administratora serwisu. Obydwie osoby ze zdjęcia musza potwierdzić zgodę na umieszczenie danej fotografii wysyłajac e-mail na adres: admin@ukrainianhearts.com. Zespół Ukrainian Hearts zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii.

WYŁĄCZENIA

 1. Ukrainian Hearts na podstawie niniejszych zasad nie jest odpowiedzialne za :
  • jakąkolwiek niepoprawną bądź niedokładną zawartość zamieszczoną na naszym serwisie powstałą w związku z działaniem naszych użytkowników i subskrybentów, bądź tez wynikłą z wykorzystywanego przez nich oprogramowania.
  • zachowanie, (zarówno online lub offline), jakiegokolwiek użytkownika naszej strony internetowej bądź subskrybenta.
  • błędy, opuszczenia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w operacji albo transmisji, niepowodzenia linii transmisyjnej, kradzieży albo zniszczeniu, nieautoryzowany dostęp do konta członka lub subskrybenta.
  • jakiekolwiek problemów wynikłe z technicznego błędu jakiejś telefonicznej sieci albo linii, komputerowej i internetowej, serwerów albo dostarczycieli usług internetowych, wyposażenia komputera, oprogramowania, niepowodzenia emaila albo graczy z powodu technicznych problemów bądź przeciążenia Internetu lub jakiejkolwiek innej strony internetowej.
 2. Na podstawi e niniejszego porozumienia Ukrainian Hearts nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty moralne i fizyczne powstałe w wyniku skorzystania z naszych usług, innych niż jako bezpośredni skutek naszego zaniedbywania.
 3. Ukrainian Hearts nie gwarantuje również, że w trakcie korzystania z naszych usług spotkasz miłość twojego życia i nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek emocjonalne albo fizyczne cierpienie, którego możesz doznać w wyniku uczestnictwa bądź subskrypcji w naszym serwisie( w tym również w późniejszym okresie życia).

SUBSKRYPCJA

 1. Konto Premium lub VIP lub Premium-VIP można aktywować na okres jednego, trzech, sześciu, dwunastu miesięcy lub na nielimitowany dożywotni dostęp do serwisu. Dla wygody użytkownika subskrybcja w przypadku aktywacji limitowanej czasowo Konta Premium, VIP lub Premium-VIP, zostanie odnowiona automatycznie na ten sam okres w momencie wygaśnięcia poprzedniej. Z usługi tej można zrezygować w dowolnym momencie zmieniając ustawienia w zakładce: Moje konto. Subskrypcja zostanie skasowana automatycznie(nieodwracalnie) w momencie usunięcia konta przez użytkownika.
 2. Płatności za konto Premium, VIP oraz Premium-VIP nie podlegają zwrotom. Wyjatkiem od tego jest sytuacja kiedy serwis przestanie świadczyć Użytkownikowi usługi objęte pakietem Premium, VIP lub Premium-VIP. Kwota podlegająca zwrotowi odpowiada proporcji czasu kiedy usługa była świadczona w stosunku do całego okresu subskrypcji. Płatności nie podlegają zwrotowi w sytuacji złamania Regulaminu.
 3. Konto VIP posiada limit: możliwe jest dodanie stu(100) profili do listy VIP.

GOVERNING LAW

 1. Niniejsze zasady zostały sporządzone i zinterpretowane zgodnie z prawem Republiki Seszeli, korzystając z naszych usług zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję sądów na terenie Republiki Seszeli w wszystkich sporach powstających bądź wiążących się z użyciem naszego serwisu.
 2. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do witryny z innych jurysdykcji prawnych robią tak w z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zgodność swych działań z miejscowymi prawami.
 3. Na podstawie niniejszego porozumienia przyjmujesz do wiadomości, ze Ukrainian Hearts może przekazać część uprawnień związanych z obsługą serwisu innym podmiotom.
 4. Niezgodność z prawem bądź niewykonalność któregokolwiek z punktów niniejszych zasad nie wpływa na ważność i obowiązywanie pozostałych punktów porozumienia.
 5. Ukrainian Hearts zastrzega możliwość zmiany bądź uzupełnienia powyższych warunków świadczenia usług w każdej chwili. Ukrainian Hearts zobowiązuje się zawiadomić o terminie i kształcie takich poprawek na witrynie naszego serwisu.
 6. W momencie ogłoszenia w w/w sposób niniejsze zmiany warunków obowiązują niezwłocznie i wywierają automatyczny skutek. Tak zmienione warunki zmieniają i zastępują wszystkie poprzednie porozumienia wiążące się z świadczeniem przez Ukrainian Hearts usług.
 7. Niniejsze zasady (porozumienie) jest wyraźnie wyłączone i nie stosuje się do nich regulacji Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) [CISG]

 


Haby Internet Business Management FZ LLC jest operatorem serwisu Ukrainian Hearts.

Haby Internet Business Management FZ LLC,
BLDG A4, Office 932, Al Hamra Free Zone, Ras Al Khaimah, UAE